Главная Методкабинет Методические объединения Белорусского языка и литературы
Вучэбна-метадычнае аб’ яднанне настаӯнiкаӯ беларускай мовы i лiтаратуры

Кіраўнік МА Давыдзёнак Святлана Леанiдаӯна

Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 35 год. Кiраӯнiк метадычнага              аб’ яднання настаӯнiкаӯ  беларускай  мовы  i  лiтаратуры. Загадчык кабiнета-музея “Лiтаратурная Аршаншчына”.  У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 6 пераможцаӯ раённай алiмпiяды. Куляшова Людмiла Мiкалаеӯна

Настаӯнiк першай  катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 18 год. Кiраӯнiк раённага конкурса “Буслiк”. Кiраӯнiк творчай групы  “Інтэрактыўныя тэхналогіі на ўроках”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 7 пераможцаӯ раённай алiмпiяды.Раманава Алеся Сяргееӯна

Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 19 год. Кiраӯнiк творчай групы  “Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала  7  пераможцаӯ раённай алiмпiяды. Рэзнiкава Алена Георгiеӯна.

Настаӯнiк 2 катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 15 год. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 1 пераможца раённай алiмпiяды.Тэма метадычнай работы: Удасканаленне адукацыйнага працэсу  па беларускай мове і літаратуры праз павышэнне прафесійнага майстэрства настаўнікаў.

Пытанні для абмеркавання:

  1. Вызначэнне зместу і сэнсу паняцця “дыферанцаванае навучанне”, асноўныя спосабы і прыёмы дыферанцаванага навучання.
  2. Дыферанцаванае навучанне як сродак павышэння ўзроўню літаратурнага і моўнага развіцця вучняў.
  3. Арганізацыя пазакласнай работы па беларускай мове і літаратуры.
  4. Развіццё даследчых уменняў і навыкаў вучняў па беларускай мове літаратуры.
  5. Метады і прыёмы актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў па беларускай мове на факультатыўных занятках.
  6. Пераемнасць зместу і формы работы на ўроку і факультатыўным занятку.
  7. Асаблівасці арганізацыі факультатыўных заняткаў па беларускай мове па дапрофільнай падрыхтоўцы ў 9 класе.

Тэма даследчай работы метадычнага аб’яднання: Шляхі фарміравання матывацыі ў вучняў да самастойнага чытання і ўстойлівага інтарэсу да яго.