Главная Методкабинет Методические объединения Белорусского языка и литературы


Настаўнікі

Давыдзёнак Святлана Леанiдаӯна


Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 38 год. Кiраӯнiк метадычнага аб’ яднання настаӯнiкаӯ  беларускай  мовы  i  лiтаратуры. Загадчык кабiнета-музея “Лiтаратурная Аршаншчына”.  У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 6 пераможцаӯ раённай алiмпiяды.

Куляшова Людмiла Мiкалаеӯна


Настаӯнiк першай  катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 21 год. Кiраӯнiк раённага конкурса “Буслiк”. Кiраӯнiк творчай групы  “Інтэрактыўныя тэхналогіі на ўроках”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 7 пераможцаӯ раённай алiмпiяды.
Раманава Алеся Сяргееӯна


Настаӯнiк вышэйшай катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 22 года. Кiраӯнiк творчай групы  “Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення”. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала  7  пераможцаӯ раённай алiмпiяды.
Рэзнiкава Алена Георгiеӯна


Настаӯнiк другой катэгорыi. Педагагiчны стаж ― 18 год. У мiнулым навучальным годзе падрыхтавала 1 пераможца раённай алiмпiяды.


Вінаградава Вольга Мікалаеўна


Настаӯнiк першай катэгорыi. Педагагичны стаж - 11 годПлан работы

План работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры на

2019-2020 навучальны год

Мэта: забеспячэнне павышэння якасці адукацыі і асобасную накіраванасць навучання праз рэалізацыю кампетэнтнаснага падыходу і ўдасканаленне сістэмы работы па развіцці індывідуальных здольнасцей вучняў для дасягнення імі больш высокіх вынікаў у розных формах інтэлектуальнай і творчай дзейнасці.

Задачы:

-павысіць эфектыўнасць кантрольна-ацэначнай дзейнасці праз выкарыстанне сучасных падыходаў да ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў;

-стварыць умовы для рэалізацыі здольнасцей адораных і высокаматываваных вучняў, забяспечыць іх якасную падрыхтоўку да прадметных алімпіяд і навукова-даследчых конкурсаў;

-забяспечыць павышэнне выніковасці работы метадычных фарміраванняў праз узмацненне практычнай накіраванасці правядзення метадычных заняткаў, выкарыстанне актыўных і інтэрактыўных метадаў метадычнай работы;

-стварыць метадычныя матэрыялы, якія маюць практычнае значэнне і дазваляюць рашаць задачы рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу, праз даследчую работу метадычных аб’яднаняў настаўнікаў-прадметнікаў.

 

Пасяджэнне №1

 

Тэма: задачы, якія стаяць перад МА ў 2019-2020 навучальным годзе па павышэнню якасці адукацыі.

 Мэта: пазнаёміць з задачамі МА на новы 2019-2020 навучальны год;

пазнаёміць з інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі да пачатку навучальнага года.

Форма правядзення:метадычная нарада.

Навукова-метадычны блок.

1.Асаблівасці нарматыўнага прававога забеспячэння, адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова і літаратура ў 2017-2018 навучальным годзе”.

Намеснік дырэктара  А. А. Іванова

2.Арганізацыя работы МА ў 2019-2020 навучальны годзе.

Намеснік дырэктара  А. А. Іванова

3.Задачы МА на новы 2019-2020 навучальны год. Аналіз, карэкціроўка плана.

Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак

4.Вывучэнне інструктыўна-метадычнага пісьма Міністэрства адукацыі да пачатку навучальнага года.

Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак

5.Арганізацыя навукова-даследчай работы з вучнямі.

Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак

6.Арганізацыя круглагадовай алімпіяды.

Кіраўнік МА  С. Л. Давыдзёнак

7.Зацвярджэнне графіка выдання агульнагімназічнай газеты “Слова”.

Кіраўнік МА С.Л. Давыдзёнак

Практычны блок. Мадэліраванне каляндарна–тэматычнага планавання і планаў факультатыўных заняткаў, іх абмеркаванне і зацвярджэнне.

Літаратура:

1.Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі РБ за 2019 год

2.Часопіс “Беларуская мова і літаратура”


Пасяджэнне №2

Тэма: выкарыстанне сучасных падыходаў да ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў

Мэта: павышэнне кампетэнтнасцi педагогаў у пытаннях выкарыстання эфектыўных сучасных падыходаў да ацэньвання вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў.

Форма правядзення: круглы стол.

Навукова-метадычны блок.

1. Творчы падыход да арганізацыі актыўнай дзейнасці вучняў – вынік эфектыўнасці ўрока, факультатыўных заняткаў. (А.Г. Рэзнікава)

2. Развіццё пазнавальнай актыўнасці і творчых здольнасцей  навучэнцаў праз выкарыстанне інтэрактыўных форм навучання. (Л.М.Куляшова)

3. Уключэнне ў змест вучэбных заняткаў матэрыялу, які адлюстроўвае значэнне тэмы, яе месца ў паўсядзённым жыцці і практычнай дзейнасці. (А.С.Раманава)

Вучэбна-метадычны блок.

Адкрыты ўрок (В.М.Вінаградава; 5”В”клас)

Аналіз і самааналіз урока

Практычны блок.

Аўкцыён ідэй.

Рознае.

1.Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.

2.Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура:

Часопiс “Беларуская мова i лiтаратура”

  

Пасяджэнне №3

Тэма: асобасна-арыентаванае навучанне і выхаванне як сродкі павышэння якасці работы з адоранымі вучнямі.

Мэты: абмеркаванне арганізацыі работы настаўнiкаў з адоранымі вучнямі на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры.

Форма правядзення: семінар-практыкум

Навукова-метадычны блок.

1. Арганізацыя работы з адоранымі вучнямі:

- ранняе выяўленне адораных вучняў – важная стратэгічная  кампетэнцыя ў рабоце настаўніка;

-    абнаўленне банка даных “Адораныя дзеці”;

-    сістэматызацыя алімпіядных заданняў унутрышкольнай алімпіяды.( В.М.Вінаградава)

2. Выкарыстанне рознаўзроўневых заданняў на факультатыўных занятках.(С.Л.Давыдзёнак)

Вучэбна-метадычны блок.

1.Адкрыты ўрок (Л.М.Куляшова)

2.Аналіз і самааналіз урока

Практычны блок.

Абмен вопытам па тэме семінара.

Рознае.

1.Аналіз вынікаў 1 і 2 этапаў (гімназічнага і раённага) рэспубліканскай  прадметнай алімпіяды.

2.Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.

3.Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура:

1..Часопіс “Беларуская мова і літаратуры”

 

Пасяджэнне  4

Тэма: рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура” па забеспячэнні якаснай адукацыі на ІІ і ІІІ ступені навучання.

Мэта: абагульненне вопыту па рэалізацыі кампетэнтнаснага падыходу ў працэсе навучання вучэбным прадметам “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”.

Форма правядзення: круглы стол.

Навукова-метадычны блок:

1. Работа з тэкстам – асноўная форма работы для  фарміравання моўнай, лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцыі. (А.С.Раманава)

2. Выкарыстанне сучасных эфектыўных педагагічных тэхналогій як умова павышэння лінгвістычнай кампетэнцыі вучняў. (А.Г.Рэзнікава)

Вучэбна-метадычны блок.

1.Адкрыты ўрок (С.Л.Давыдзёнак)

2.Аналіз і самааналіз урока.

Практычны блок.

Абмен вопытам па тэме.

Рознае.

1.Інфармацыя аб  падрыхтоўцы да экзамена па беларускай мове ў 9-м класе.

2.Інфармацыя аб  круглагадовай алімпіядзе.

3.Інфармацыя аб навукова-даследчай рабоце з вучнямі.

Літаратура

1.Часопіс “Беларуская мова і літаратуры”

  

Пасяджэнне № 5

Тэма: вынікі метадычнай работы настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры за 2018-2019 навучальны год.

Мэта: падвесці вынікі работы метадычнага аб’яднання за 2018-2019 навучальны год.

Форма правядзення: метадычная канферэнцыя.

Навукова-метадычны блок.

1.Тэматыка прадстаўлення матэрыялаў на канферэнцыю:прэзентацыя дыдактычных матэрыялаў, распрацаваных настаўнікамі, выстава творчых работ вучняў і настаўнікаў. (Настаўнікі метадычнага аб’яданання)

2. Аналіз работы метадычнага аб’яднання за 2019-2020 навучальны год.(Кіраўнік метадычнага аб’яднання С.Л.Давыдзёнак )

3. Вызначэнне асноўных напрамкаў работы за 2020-2021 навучальны год. (Кіраўнік метадычнага аб’яднання С.Л. Давыдзёнак)

4. Запаўненне маніторынгавай карты педагогамі. (Настаўнікі метадычнага аб’яднання)

5.Інфармацыя аб  падрыхтоўцы да экзамена па беларускай мове ў 9-м класе. (С.Л.Давыдзёнак)

Практычны блок.

Распрацоўка рэкамендацый па ліквідацыі недахопаў у рабоце МА .

 


Факультатыўныя заняткі

Факультатывы

Клас

Назва факультатыва

Настаўнiк

5

 

«Гранi слова: ад гука да сказа»

 

Давыдзёнак С.Л., Кучынская А.У.

6

«Сакрэты словазмянення, слова-i формаўтварэння»

Куляшова Л.М.

7

«Слова ў тэксце»

Давыдзёнак С.Л., Раманава А.С.

8

«Гэты няпросты сказ»

Раманава А.С., Куляшова Л.М.


Навіны

Тыдзень, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу

З 25 па 30 лістапада 2019 года прайшоў тыдзень, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу.

У  тыдні прынялі ўдзел вучні нашай гімназіі.


План правядзення тыдня

25.11.2019
Адкрыццё тыдня. Віктарына “Наш Караткевіч”
10-11-я класы
1-ы ўрок
Давыдзёнак С.Л.
26.11.2019
“Гучы, Караткевіча слова!” Чытанне вершаў паэта

Вестыбюль
Куляшова Л.М., Рэзнікава А.Г.
27.11.2019
“Воблака слоў” (па творах У. Караткевіча)
5-11-я класы
Вестыбюль
Раманава А.С.
28.11.2019
Конкурс на лепшую ілюстрацыю да твораў У. Караткевіча
5-11-я класы
Вестыбюль
Вінаградава В.М.
29.11.2019
Экскурсія ў музейны пакой “Літаратурная Аршаншчына”
4-я класы 
5 урок
Давыдзёнак С.Л.
30.11.2019
1) Конкурс чытальнікаў “Радок бяззбройны і бясспрэчны”
4-я класы 
5 урок
Давыдзёнак С.Л.
30.11.2019
1) Конкурс чытальнікаў “Радок бяззбройны і бясспрэчны”
5-я класы. 

10.30.

138 каб.

Вінаградава  В.М.
2)  Інтэлектуальная гульня “Свая гульня”
6-я класы. 

09.50.

22 каб.

Раманава  А.С.
3)  “Талент  Караткевіча”
7-8-я класы.

11.20.

22 каб.

Куляшова Л.М.
4) “На сустрэчу з Караткевічам”. Экскурсія ў музей У. Караткевіча
5 В клас.

Сідаровіч Т.В.,бацькі


На працягу тыдня: Наведванне бібіліятэкі У.Караткевіча бібліятэкар гімназіі Сакалова І.І.

03.12. 2019 Экскурсія ў музейны пакой “Літаратурная Аршаншчына”

5Б, 6 урок, Давыдзёнак С.Л.

 

I. Віктарына “Наш Караткевіч”

У першы дзень тыдня прайшла віктарына “Наш Караткевіч”, змест якой складала інфармацыя пра выдатнага земляка.

ІІ. “ Гучы, Караткевіча слова ”

У другі дзень  гучалі творы Караткевіча ў выкананні майстроў слова.

ІІІ. “ Воблака слоў ”

У гэты дзень вучні праявілі веданне твораў Уладзіміра Караткевіча.

ІV. Конкурс  на лепшую ілюстрацыю да твораў У. Караткевіча.

Да мерапрыемства вучні намалявалі ілюстрацыі да твораў Уладзіміра Караткевіча.

V. Экскурсія ў музейны пакой “Літаратурная Аршаншчына”

У гэты дзень музейны пакой наведалі вучні 4-х класаў. Кіраўнік музейнага пакоя пазнаёміла дзяцей з экспазіцыяй, прысвечанай Уладзіміру Караткевічу.

VІ.Закрыццё тыдня

Апошні дзень тыдня завяршылі: конкурс чытальнікаў “Радок бяззбройны і бясспрэчны”, у якім прымалі ўдзел вучні 5-х класаў. Пераможцамі сталі Міцкевіч Паліна, 5”А” , Салдаценка Дар’я, 5 “А”, Міцюшына Анастасія, 5”В” клас. Укласе гучала слова славутага земляка на тэму радзімы, любові да мовы, да прыроды;  інтэлектуальная гульня “Свая гульня” для вучняў 6-х класаў. Дзеці змаглі праверыць свае веды пра жыццё і творчасць Уладзіміра Караткевіча; завочнае падарожжа “Талент Караткевіча”; вучні 5”В” класа разам з класным кіраўніком і бацькамі наведалі гарадскі музей У.С.Караткевіча.

На працягу тыдня вучні разам з класным кіраўніком і бібліятэкарам гімназіі наведалі бібліятэку імя У. Караткевіча.2 верасня на ўрачыстай лінейцы, прысвечанай пачатку школьных заняткаў, вучню 9»В» ккласа Мурыну Дзянісу  быў уручаны сертыфікат удзельніка конкурсу “Пасланне ветэранам”.
Віншуем Жукаву Яну, Мурына Дзяніса, Філіп’ева Дзмітрыя, Гекіеву Паліну, Марчанку Валерыю, Марчанку Вiкторыю, Мiтрафанаву Надзею, якім на ўрачыстай лінейцы, прысвечанай пачатку школьных заняткаў, быў уручаны паэтычны зборнік “Над родным берагам”. Вершы гэтых вучняў увайшлі ў зборнік. 

Контактная информация

Директор: Кохова Наталья Петровна
Адрес: 211030, ул. Заднепровская, д. 1,
г. Орша, Витебская область, Республика Беларусь
e-mail: gimn1.orsha@yandex.by
Тел.: +375 216 52 31 55 (приемная),
          +375 216 52 31 56 (зам. директора)